Archive | Water Nieuws

(Zoet) Water in de Wereld

Water voor consumptie is niet alleen een veelbesproken onderwerp als het gaat om gezondheid en vitaliteit, ook staat het wereldwijd bovenaan de agenda van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van voedsel, milieu en economie.1 Zoet water wordt steeds schaarser en serieuze problemen doen zich nu wereldwijd op steeds grotere schaal voor.

Waterschaarste
In verschillende steden ter wereld zijn waterrantsoenen ingelast waarbij Kaapstad de meest bekende van dit moment is. Voor deze stad is een zogenaamde “Day Zero” voorspeld waarbij Kaapstad volgens berekeningen op 21 april 2018 als eerste moderne wereldstad lam gelegd kan worden doordat er dan geen watervoorziening meer is4 . Werelwijd is de trend dat zoet water sneller op raakt dan het wordt aangevuld. 1

Oorzaken
Het stijgende aantal mensen op aarde, het consumentengedrag van de mens en de manier waarop producten voor consumenten geproduceerd worden door de industrie zijn de voornaamste oorzaken. De Verenigde Naties voorspeld dat we in het jaar 2023 de hoeveelheid van 8 miljard mensen op deze planeet bereiken. Daarbij spreekt men van klimaatverandering en verstedelijking die het probleem van waterschaarste nog verder in de hand werken. 3

Ook in Nederland
Rijkswaterstaat verklaart dat de kans op watertekorten ook in Nederland bestaat en houdt dit nauwlettend in de gaten. Jaarlijks neemt met name vanaf de maand april de kans op waterschaarste toe. Op het gebied van drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur moeten problemen die verband houden met een tekort aan zoet water voorkomen zien te worden door nauwkeurige monitoring en bijbehorende maatregelen. 3

Beschikbaarheid zoet water
2,5 procent van al het water op de Aarde is van nature zoet, waarvan het grootste gedeelte in sneeuw, ijs en als grondwater in de bodem gevangen zit. Hoogstens 1% daarvan is bereikbaar voor doeleinden zoals drinkwater en andere agrarische en industriële toepassingen voor onderhoud van onze maatschappij.1, 3

Duurzame oplossingen
Er zijn verschillende manieren waarop zowel de industriële en de agrarische sector als ook de consument zelf de behoefte aan zoet water beter kan afstemmen op de beschikbaarheid er van. Deze maatregelen zijn niet rigoreus, maar wel effectief te noemen. Hoogleraar wastermanagement en stedelijke ontwikkeling Kees van Leeuwen verklaart bijvoorbeeld dat we door minder vlees te eten per persoon, het waterplobleem grotendeels kunnen oplossen, omdat de vleesindustrie een sector is die zeer grote hoeveelheden zoetwater verbruikt . Ook kan waterbehandelingstechnologie die het water op het gebied van de moleculaire structuur aanpakt, ook wel de vitalisering van water genoemd, leiden tot een significante vermindering van waterverbruik in vele sectoren, zoals bijvoorbeeld de agrarische sectoren kan deze technologische vooruitgang de effectiviteit en efficiëntie van het watergebruik vergroten6.

Een toekomst met (Zoet) Water
Wanneer er op verschillende vlakken aandacht gegeven wordt aan adequate maatregelen kunnen we het zoet water verbruik aanzienlijk verminderen zodat problemen zoals deze nu nog in zicht zijn collectief worden voorkomen in de toekomst. Zowel de wetenschap, het bedrijfsleven als de consument zullen hun steentje moeten bijdragen om de hoeveelheid (zoet) water in de wereld, wat zo noodzakelijk is voor onze overleving, op peil te kunnen houden. Duurzaam ondernemen en bewust produceren en consumeren is van levensbelang. Samen kunnen we er voor zorgen dat onze primaire levensbehoefte niet in het gedrang komt.

1 AD.nl
3 Rijkswaterstaat.nl
3 WUR.nl
4 Volkskrant.nl
5 EWO for plants doc.
6 Documentaire over nieuwe water-wetenschap

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Water in tanks campers en caravans meestal niet veilig voor consumptie.

Het water in tanks van campers en caravans is meestal niet veilig om te drinken, zo meldt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Vaak zitten er te veel bacteriën in waardoor het water niet meer geschikt is voor consumptie.

Waterleidingbedrijf Vitens heeft een test uitgevoerd in opdracht van het NKC, waaruit blijkt dat de meeste conserveringsmiddelen voor schone watertanks niet doen wat ze beloven.

Het NKC wilde mensen door middel van deze test goed voorlichten over de kwaliteit van drinkwater onderweg. Uit de resultaten bleek dat de meeste middelen ontoereikend zijn om veilig water in de camper of caravan tot stand te brengen.

(nu.nl)

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Natuurkundigen hebben recent een tweede fase van vloeibaar water ontdekt.

31134871 - ice cubes on blue background

Het is een van de meest fundamentele stoffen op aarde, het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water en tegelijkertijd blijkt water eigenschappen te vertonen die ongewoon zijn in de natuurkunde.

Onderzoekers die de fysieke eigenschappen van water onderzocht hebben ontdekten dat bij verhitting tussen de 40 en 60 graden er een ‘overgangs temperatuur’ bereikt wordt. Bij deze overgangstemperatuur begint water veranderingen te vertonen tussen twee verschillende fasen van vloeistof.

Als chemische stof is water vitaal voor het leven op aarde, maar we hebben onderschat hoe fundamenteel vreemd de substantie zich gedraagt in vergelijking met natuurkundige wetten.
Met het idee dat elementen uit de natuur zich op een vaststaande manier gedragen is het bijzonder om te bedenken dat er meer fasen zijn van water dan de drie basis fasen: vast, vloeibaar, gas en onder uitzonderlijke omstandigheden ook een plasma achtige fase. Op veel manieren is water anders dan andere substanties op deze planeet die zich wel volgens vaste wetten gedragen.

Met uitzondering van kwik heeft water de hoogste oppervlakte spanning van alle vloeistoffen. Het is ook de enige stof waarvan de vaste fase kan drijven op de vloeibare fase en in tegenstelling tot vrijwel elke andere bekende stof zet water uit wanneer het bevriest.

Het heeft ook een afwijkend kookpunt. Terwijl het kookpunt van andere hydriden zoals waterstoftelluride en waterstofsulfide vermindert wanneer de moleculaire grootte vermindert, heeft H2O een verrassend hoog kookpunt voor een dergelijk klein moleculair gewicht.

“Niemand begrijpt water echt” geeft Philip Ball aan in Nature. ‘Het is beschamend om te erkennen, maar het spul wat twee derde van de oppervlakte van onze aarde bedekt is nog steeds een mysterie. Erger nog, hoe meer we kijken, hoe meer problemen zich opstapelen: nieuwe technieken die de moleculaire architectuur van water dieper en dieper onderzoeken werpen nog meer vragen op.’

Onderzoekers hebben nu aangetoond dat vloeibaar water ergens tussen de temperaturen van 40 tot 60 graden Celcius (104 en 140 graden Fahrenheit) ‘wisselt’ van fase, waardoor het een compleet nieuwe set aan eigenschappen vertoont afhankelijk van de fase waar het naartoe verandert.

Om dit uit te zoeken kijkt een internationaal team onder leiding van natuurkundige Laura Maestro van de universiteit van Oxford in Groot Britannië naar een aantal specifieke eigenschappen van water.

Ze keken naar zaken als warmte geleiding, brekingsindex, geleiding, oppervlaktespanning en de diëlectrische constante (hoe goed een elektrisch veld kan verspreiden door een stof) en hoe dit alles reageert op veranderingen in de temperatuur tussen 0 en 100 graden Celcius.

Wanneer het water 40 graden bereikte begonnen dingen te wisselen en de eigenschappen bleven veranderen tot de temperatuur 60 graden bereikte. Elke eigenschap had een verschillende ‘overgangs temperatuur’ ergens binnen deze grenzen, en de onderzoekers suggereren dat dit komt doordat het vloeibare water was verandert naar een andere fase.

Het team zette een aantal overgangs temperaturen op een rij voor deze eigenschappen: ongeveer 64 graden Celsius voor warmte geleiding, 50 graden Celsius voor de brekingsindex, ongeveer 53 graden Celsius voor geleidbaarheid, en 57 graden Celsius voor de oppervlaktespanning.

“Deze resultaten bevestigen dat in het bereik tussen de 0 tot 100 graden Celsius, vloeibaar water een overgangstemperatuur presenteert in vele van haar eigenschappen om en nabij de 50 graden Celcius” concluderen zij.

Dus wat gebeurt er hier? Het is nog niet duidelijk, maar het feit dat water wisselt tussen twee compleet verschillende vloeibare fasen bij bepaalde temperaturen kan gelinkt zijn aan waarom H2O zulke ongewone eigenschappen heeft in het algemeen.

Water moleculen behouden alleen een zeer korte verbinding tussen elkaar, en deze waterstof verbindingen zijn in werkelijkheid stukken zwakker dan de verbindingen tussen de individuele waterstof en zuurstof atomen binnen de moleculen.

Hierdoor zijn de waterstof verbindingen die water moleculen samen binden constant aan het verbreken en hervormen, en toch binnen al deze chaos, volharden bepaalde structuren en ‘regels’. Natuurkundigen vermoeden dat dit is wat water zijn ongewone eigenschappen geeft, maar niemand weet zeker hoe het precies werkt.

“Iedereen is het er over eens dat een enkel aspect van de moleculaire structuur van water het onderscheidt van de meeste andere vloeistoffen: vergankelijke waterstof verbindingen” schrijft Ball voor Nature.

“Deze fragiele verbindingen die de moleculen verbinden verbreken en vormen constant boven het smeltpunt van water, en imposeren toch nog steeds een zekere gradatie van structuur over de moculaire rommel. Dat is waar het consensus eindigt.”

Terwijl de resultaten van Maestro en haar team eerst nog gerepliceerd moeten worden door een onafhankelijk team voordat de boeken herschreven dienen te worden om de 4 (of 3,5?) fasen van water die mogelijk bestaan goed te reflecteren, zeggen ze dat hun ontdekking grote implicaties kan hebben voor nano en biologische systemen.

“Bijvoorbeeld; de optische eigenschappen van metaalachtigen (gouden en zilveren) nanodeeltjes verspreid in water, gebruikt als nanosondes, en de uitstoot eigenschappen van … quantum dots, ter gebruik voor fluoriserende bio-imaging en tumor opsporing, tonen enkelvoudig gedrag in dit temperatuur bereik” schrijven ze in hun onderzoek.

“Het doet ook de vraag rijzen of de temperatuur-gedreven structurele veranderingen in water effect hebben op biologische macro-moleculen in waterhoudende oplossingen, en in het bijzonder in proteïne, welke de vitale functionele biologische eenheden zijn in cellen.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Nanotechnology.

Bron: Science alert

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Bron voor drinkwater deel Randstad vervuild met bestrijdingsmiddel.

RIVM Artikel NRC 04-04-2013

De drinkwaterbron voor 1,3 miljoen Zuid-Hollandse inwoners van de Randstad, de Afgedamde Maas, is vervuild met dimethoaat, een bestrijdingsmiddel voor de land- en tuinbouw.

Drinkwaterbedrijf Dunea is maandagmorgen onmiddellijk gestopt met inname van het verontreinigde water uit de Afgedamde Maas en haalt voorlopig water uit de Lek. Waterschap Rivierenland onderzoekt samen met Dunea wie het gif heeft geloosd.

Het schap heeft volgens een woordvoerster maandag tientallen watermonsters uit de Afgedamde Maas genomen. Zodra de bron van de vervuiling bekend is, neemt het schap maatregelen. Het schap waarschuwt dat dimethoaat schadelijk kan zijn voor het leven in de rivier. Volgens het waterschap was er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

In 2012 moest Dunea ook maandenlang water uit de Lek gebruiken wegens vervuiling van de Afgedamde Maas. Een rozenkweker in de Bommelerwaard bleek toen de boosdoener te zijn. Dit bedrijf en de eigenaars hebben een fikse boete gekregen en moesten tonnen schade aan Dunea vergoeden.

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Wat is er aan de hand met ons kraanwater?


Er is een veronderstelling onder de bevolking dat Nederlands kraanwater van topkwaliteit is. Waar komt deze aanname onder de Nederlandse bevolking toch vandaan en is deze wel gegrond?

Nog steeds wordt vaak geroepen door de gemiddelde Nederlander dat we goede kwaliteit drinkwater hebben. Zelfs één van de beste ter wereld. Hoe weten we dat? Is dat niet een statement van de afgelopen tien jaar vanuit de media en overheid, die we zonder na te denken zijn blijven herhalen tegen elkaar? Hier de feiten over ons drinkwater op een rijtje.

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater

Voordat water bij het drinkwaterzuiveringsbedrijf aankomt is het sterk vervuild met allerlei onnatuurlijke stoffen. Om uiteen te zetten hoe schoon ons drinkwater bij de eindgebruiker is, willen we eerst de samenstelling van het water weten zoals het bij het zuiveringsbedrijf aankomt.

Oppervlaktewater

40% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater geproduceerd. Deze bevat op dit moment de volgende schadelijke stoffen door de ontwikkeling van de industrie in de afgelopen decennia: röntgencontrastmiddelen, antibiotica, de anticonceptiepil, pesticiden, antidepressiva, insecticiden, overige geneesmiddelen, biociden, brandvertragers en nano-deeltjes zitten in ons oppervlaktewater en de helft van de drinkwaterbronnen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen (1) .

Grondwater

60% van het drinkwater wordt uit grondwater gewonnen. Bij de productie en consumptie van goederen, het transport van goederen en mensen en het gebruik van voorraden komen allerlei ongewenste stoffen vrij zoals vermestende (2) en verzurende stoffen (3), zware metalen (4) en bestrijdingsmiddelen (5) (6) (7). Soms ontstaat de overtuiging dat waterwinning vanuit grote diepte in de grond automatisch heel zuiver is. Dit is echter een ongegronde aanname. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) blijkt namelijk dat ook in het diepere grondwater giftige bestrijdingsmiddelen voorkomen. In 36 van de 59 onderzochte gevallen werd de EG-norm voor veilig drinkwater overschreden (8).

Waterzuiveringsbedrijven voldoen toch aan strenge veiligheidsnormen?

Ja dat klopt, het water wordt zeer streng gecontroleerd op schadelijke stoffen en mag beslist niet aan de bevolking geleverd worden als het hier niet aan voldoet. Maar weten wij wel waar deze veiligheidsnormen uit bestaan?
Er zijn ongeveer tienduizend chemische stoffen geregistreerd bij de Europese Commissie die in onze bronnen voor drinkwater voorkomen. Eenmaal in het milieu ontstaan daarbij ook nog transformatieproducten van deze stoffen. Meer dan tienduizend chemische substanties komen in onze drinkwaterbronnen voor zou je feitelijk gezien kunnen zeggen.
Nu komt het belangrijkste: In het Nederlandse Drinkwaterbesluit zijn milieukwaliteitsnormen voor slechts 60 stoffen opgesteld voor de kwaliteitseisen monitoring water. Dit betekent dat slechts 0,6 % van de schadelijke stoffen die voorkomen in het milieu worden gecontroleerd wordt bij de levering aan de consument. De bedrijven hebben dus zeker de wettelijke plicht om veilig drinkwater te leveren. Maar die veiligheidsnormen die zijn opgesteld zijn dus heel erg beperkt. Formeel moeten de drinkwaterbedrijven alleen zorgen dat die zestig normen niet worden overschreden (9). Daardoor komt er ook vrijwel ieder jaar de verklaring van de minister dat de drinkwaterkwaliteit “goed” is.
Wanneer we het over die 60 stoffen hebben die er niet in mogen voorkomen, dan is onze drinkwaterkwaliteit inderdaad goed, maar hoe zit het dan met de andere 99,4 procent van de chemische stoffen en de interacties die deze stoffen met elkaar aangaan in de gebieden waar ons drinkwater uit gehaald wordt? Wanneer je naar deze informatie kijkt, kun je concluderen dat op 99.4 procent van de schadelijke stoffen in onze drinkwaterbronnen niet getest wordt door de leveranciers van ons kraanwater.

Geheimhouding gegevens

Naast de zeer beperkte veiligheidsnormen zijn ook nog eens heel veel gegevens over milieuvervuiling geen openbare kennis. Pim de Voogt is hoogleraar chemie van opkomende watervervuiling aan de Universiteit van Amsterdam vertelt in een artikel in het NRC dat hij ziet dat van veel chemische stoffen de gegevens niet of alleen gedeeltelijk openbaar zijn. Ook zijn veel lozingsvergunningen van de industrie niet toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat het voor onderzoekers met alle goede intentie niet eens mogelijk is om goede metingen te verrichten, omdat ze niet weten waar naar gezocht dient te worden.

Maatregelen overheid en drinkwaterbedrijven

Hoewel de overheid en de waterzuiveringsbedrijven veel onderzoek doen om de kwaliteit te waarborgen en hier ook de nodige maatregelen voor treffen is het nog niet zo ver dat ze garant kunnen staan voor de uitzuivering van alle schadelijke stoffen die in ons water terecht zijn gekomen. (12, 13) Er wordt veel gedaan om het probleem dat in onze drinkwaterbronnen is ontstaan hard aan te pakken door het terugdringen van emissies in het milieu, maatregelen tegen het uitspoelen van pesticiden in het land en het verhogen van de kwaliteit van de zuiveringstechnieken.
Het is echter nog niet zo dat de kwaliteit die de overheid en de zuiveringsbedrijven nastreven in de huidige situatie al bereikt is. De vervuiling van de afgelopen decennia door de opkomst van de industrie valt niet zo maar te neutraliseren.

Zorg zelf voor schoon en gezond drinkwater vol met levenskracht

Tot het moment dat we een manier hebben gevonden om de natuurlijke balans in het milieu te kunnen herstellen is het belangrijk om het welzijn van de mensen in onze directe leefomgeving zelf te waarborgen door te zorgen voor schoon, gezond, stromend water in ons huis direct uit de kraan. Hiervoor is het belangrijk om te kiezen voor een betrouwbare filter, die goed onderzocht is en de mineralen in het water aanwezig laat omdat deze nu juist zo belangrijk zijn voor behoud van onze vochtbalans. Een goede kwaliteit filter die de tevens het water op structureel niveau in haar natuurlijke oorsprong herstel is bijvoorbeeld de Vitality Filter voor op je kraan of de EWO Gourmet als inbouwsysteem onder je aanrecht.

Wilt u meer weten over het terug brengen van water in haar natuurlijke oorsprong?
stuur een email aan: info@water-solutions.nl of bel 0172 576764 / 06 15200514

water-solutions

 1. RIVM – Zorg over de kwaliteit van drinkwaterbronnen
 2. Compendium voor de leefomgeving – Vermestende depositie
 3. Compendium voor de leefomgeving – verzurende depositie
 4. Rivm – chemische samenstelling Nederlandse bodem
 5. Compendium voor de leefomgeving – emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland
 6. RIVM – Problemen en oorzaken verontreinigd water
 7. Compendium voor de leefomgeving – belasting bodem en grondwater
 8. Digibron – ook landbouwgif in dieper grondwater
 9. nrc – Is ons drinkwater wel veilig?
 10. nvtg – geneesmiddelen in de watercyclus
 11. Compendium voor de leefomgeving – Bestrijdingsmiddelen in drinkwater <
 12. rivm – maatregelen nodig voor behoud drinkwaterkwaliteit<
 13. rivm – impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater van knelpunten naat maatregelen
 14. Nederlands Drinkwaterbesluit 2015 

Alle rechten voorbehouden
Disclaimer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Vitens luidt noodklok over drinkwater

Rain gaugesVitens heeft officieel laten weten dat het bedrijf zich op dit moment grote zorgen maakt over de veiligheid van onze drinkwaterbronnen. Vitens zegt dat dit vooral te maken heeft met talloze graaf- en booractiviteiten in de Nederlandse bodem.

Directievoorzitter Lieve Declercq maakte deze statement afgelopen vrijdag tegenover het dagblad Trouw. Zo stelt ze ook dat Vitens binnenkort twee drinkwaterbronnen gaat uitsluiten wegens verontreinigde bodem.

Er wordt uitgelegd dat industriële vervuiling, het gebruik van medicijnen en overbemesting de grond in Nederland al hevig heeft aangetast. De boringen die daar nu nog bij komen voor de winning van gas- en warmteopslag zorgen echter voor nóg meer verslechtering van de situatie.

Opmerkelijk hierbij is dat Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zich geen zorgen maakt. Zij zegt dat het water goed beschermd wordt. Ze zegt wel dat uitgekeken moet worden dat het boren in de grond niet te veel gebeurd.

Netherlands mapNederlandse Standaard

Er is een Nederlandse standaard voor ons drinkwater die aangeeft of het water veilig is om te drinken. Vitens zegt dat het steeds meer moeite kost om die standaard te bereiken en dat meer dan de helft van de drinkwaterbronnen niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen voor basis kwaliteit!

Het filteren van schadelijke stoffen kan volgens Vitens nu nog effectief gedaan worden via kostbare membraamfiltering. Maar ze vraagt zich tegelijkertijd of toekomstige vervuiling niet zo verfijnd is dat waterzuiveringsbedrijven nog steeds schoon drinkwater kunnen produceren.

Toekomst of Nu?

Water for analysis

Het valt af te vragen of die verfijnde stoffen niet nú al in het water zitten! Een RIVM-onderzoek in 2013 gaf namelijk al aan dat het aantal chemische stoffen in het grondwater veel groter is dan reguliere monitorprogramma’s aangeven. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet niet. Dit heeft te maken met residuen van geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes, die in het oppervlaktewater terecht komen.

Als er al veel fijne stoffen in ons drinkwater zitten, en niet op al deze stoffen wordt getest door zowel overheid als drinkwaterbedrijven, hoe kan iemand dan de statement maken dat ons drinkwater veilig is? Onze minister maakt zich geen zorgen, maar is dat wel een verantwoorde houding? Al deze feiten bij elkaar genomen, is het een logische reactie dat steeds meer mensen aan het einde van de lijn zelf betrouwbare filtering toepassen om de veiligheid van gezond drinkwater thuis te kunnen garanderen.

Bronnen: RIVM | NU.nl

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Water Solutions in De Betere Wereld: ‘Breng water terug naar de oorsprong’

Cool water wave swirlNog nooit is er zoveel te doen geweest om iets wat zo vanzelfsprekend is; kraanwater, water in flessen, waterfilters, waterontharders en nu zelfs watervitalisators. Waarom is er zoveel in beweging over zoiets simpels?

Dat het kraanwater niet optimaal smaakt en negatieve effecten kan hebben op keuken apparatuur, kunnen de meeste mensen wel waarnemen. Vooral in de steden of in gebieden waar het water heel hard is. Maar wat zorgt er nu voor deze eigenschappen? Is dat de chemische samenstelling van het water? Of is er ook nog een andere factor aanwezig?

Water is samen met zuurstof het belangrijkste element in ons bestaan en tegelijkertijd het meest onverklaarbare stofje ter wereld. Maar i.p.v. het onverklaarbaar te noemen zou je ook kunnen zoeken naar rationele verklaringen voor de bijzondere eigenschappen van water.

Nieuwe onderzoeken laten zien dat de chemische samenstelling veel minder belangrijk blijkt te zijn dan de structuur van het water. Wat moet je je daar nu bij voorstellen? De structuur van water? Watermoleculen vormen groepjes, die worden clusters genoemd. Onder druk van bijvoorbeeld waterzuivering en lange afstanden door waterleidingen worden deze clusters heel groot en wordt de structuur van de moleculen anders. Door natuurlijke processen zoals stromen, wervelen en de elektromagnetische velden uit de natuur worden de clusters juist klein en fijn.

Hardheid van water en de structuur
Wanneer je dan bijvoorbeeld kijkt wat er met het calcium molecuul gebeurd, krijg je hier een duidelijker beeld van. Bij vitalisering, natuurlijke beïnvloeding van water zoals in de natuur met behulp van technologie, veranderd het grove en schadelijke calcietmolecuul uit de waterleiding in het onschadelijke en fijne ‘aragoniet’.
Calcium in de vorm van ‘aragoniet’ geeft geen aanslag meer en ruimt bestaande kalkafzettingen zelfs op! Ook smaakt het water opeens heerlijk zacht zonder verlies van mineralen en sporenelementen die van nature in het water horen te zitten. Zo breng je water echt terug naar haar natuurlijke oorsprong.

Dit is nieuwe informatie over water die op dit moment steeds meer bodem krijgt in Nederland, omdat de effecten zo overduidelijk zijn.

Je kunt een watervitalisator op de hoofdleiding, op de kraan, op de douche of onder het keukenkastje plaatsten. Zelfs in de C.V. voor een betere en energiebesparende functie van de verwarmingsketel. Verander de structuur van het water en je kunt op een onderhoudsvrije en duurzame manier een positieve bijdrage leveren aan je leefomgeving.

 • Oude kalkafzettingen in Leidingbuizen en Boilerinstallaties worden weer afgebroken
 • De samenstelling van het water wordt niet veranderd.
 • Belangrijke mineralen en sporenelementen blijven in het water.
 • Voordelige en natuurlijke methode – geen chemische middelen of electriciteit.
 • Geen vervanging van aparatuur nodig.

Gezondheid en duurzaamheid begint in de basis. De basis van alles is water!

Voor meer informatie en onderzoeksrapporten, neem gerust contact met ons op.

www.water-solutions.nl  / info@water-solutions.nl / 071 3628028 / 06 12728070

Bron:
* EFFECTIVENESS OF THE EWO DEVICE IN PREVENTING LIMESTONE DEPOSITION ON DOMESTIC WATER PIPES ATTRIBUTABLE TO THE PREDOMINANT CRYSTALLISATION OF ARAGONITE RELATIVE TO CALCITE – Lelli et. Al. – Universiteit van Bologna
* Referentie Universiteit van Lausanne – Verwarmingscircuit Biophore gebouw, afdeling Ecologie & Evolutie.

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

CBS: ‘Kwaliteit oppervlaktewater slecht’

CBS Rapport: 'Kwaliteit oppervlaktewater slecht'Nederland, 13 november 2013.
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is de slechtste binnen de Europese Unie. Dat staat in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat woensdag is gepubliceerd.

Ook de aanwezigheid van verschillende soorten weidevogels neemt af en jaarlijks wordt groen gebied omgezet in bebouwd gebied. De verminderde stedelijke blootstelling aan fijnstof is een lichtpuntje.

Onderzoekers bekeken aan de hand van 33 indicatoren hoe het in Nederland staat met de ‘vergroening’ van de economie. In de periode 2000-2012 ontwikkelden 18 van deze indicatoren zich positief en 7 in een negatieve richting. Nederland scoort daarmee ten opzichte van de rest van Europa gemiddeld.

Positief

Positief is dat de economische activiteiten in Nederland volgens de onderzoekers steeds minder schade toebrengen aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de emissie van zware metalen naar water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000.

Dat heeft voor een deel te maken met de economische ontwikkelingen. Vooral de afgenomen productie in de Nederlandse industrie leidde de laatste jaren tot minder afval, uitstoot en verontreiniging.

De werkgelegenheid bij bedrijven die ‘groene’ producten en diensten maken, is vanaf 2000 gegroeid. Ook de investeringen in het milieu zijn toegenomen, net als het aantal patenten dat door ‘groene’ bedrijven is aangevraagd.

Milieubescherming

Nederland geeft in vergelijking met andere landen relatief veel geld uit aan milieubescherming en hanteert ten opzichte van het buitenland een relatief hoog belastingtarief op energie.

Bedrijven in de industrie en energiesector betalen gemiddeld 12 procent van de belastingen op energie, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor ruim 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft van alle energiebelastingen komt voor rekening van huishoudens.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) ziet in de uitkomsten van het rapport ”een stimulans om sneller, harder en ambitieuzer aan de slag te gaan”. Volgens haar nemen de economische kansen die voortkomen uit groene groei toe. ”We kunnen groen uit de crisis komen”, zegt zij in een reactie.

Bron: NU.nl
Door: ANP

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Het Geheugen van Water?

Water & Wetenschap - MicroscoopNederland, 10 april 2013.
In 2007 werd door wetenschappelijk onderzoek definitief vastgesteld dat water een vorm van geheugen heeft. Uitgevoerd door Prof. Dr. Bernd & H. Kröplin van het Institut für Statik und Dynamik der Luft-und Raumfahrtkonstruktionen van de universiteit van Stüttgart bevestigt dit onderzoek de eerdere theorieën en conclusies van Masaru Emoto over het geheugen van water.

Masaru Emoto

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto is vooral bekend door het onderzoek naar het geheugeneffect van water en de energetische eigenschappen ervan. Zijn werk wordt door sommige nog steeds als omstreden beschouwt, maar over in loop van de jaren zijn er steeds meer wetenschappers die hem zien voor de pionier die hij is.

Emoto laat door middel van speciale technieken foto’s maken van ijskristallen. Hij maakt gebruik van water dat uit verschillende bronnen komt en dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld, zoals geluiden of beelden, maar ook woorden, gebeden en en menselijke emoties. Het water wordt na blootstelling aan een informatiebron zeer snel ingevroren en dan gefotografeerd onder een microscoop bij -17°C.

Hij concludeert uit deze foto’s dat de externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water kan hebben op de mens en zijn omgeving. Heeft water daadwerkelijk een geheugen? Kan water een ‘afdruk’ van energieën vasthouden waar het aan is blootgesteld?

Homeopathie

Deze theorie werd op 30 juni 1988 voor het eerst geopperd in het toonaangevende blad Nature door de Franse immunoloog Dr. Jacques Beneveniste om te verklaren hoe homeopathie werkt.

Hij werd in dat jaar wereldwijd bekend toen hij zei wetenschappelijk bewijs te hebben gevonden voor de werking van homeopathie. In het bijzonder stelde hij dat hij door middel van een homeopathische oplossing van antistoffen witte bloedcellen kon activeren via een mechanisme dat hij het geheugen van water noemde. Hoewel zijn oorspronkelijke artikel nooit is herroepen, doorstond de bewering van Beneveniste echter geen herhalingsonderzoeken.

Wat als Beneveniste gelijk had? Meer dan 70 procent van onze planeet is bedekt met water. Het menselijk lichaam bestaat voor tenminste 60 procent uit water; het brein voor 70 procent en de longen voor bijna 90 procent. Als we op moleculair niveau ons lichaam kijken bestaan we zelfs voor 99% uit watermoleculen!

Heeft water een geheugen?

Lange tijd werden de onderzoeken van Masaru Emoto door de reguliere wetenschap afgedaan als ‘Toeval’ en ‘Grenswetenschap’. Het grootste argument tegen de bevindingen van de Japanse onderzoeker was dat zijn foto’s niet herhaalbaar waren. Met andere woorden: omdat er geen twee precies dezelfde foto’s van dezelfde druppel water konden worden gemaakt was het niet bewezen dat externe invloeden invloed konden hebben op de moleculaire structuur van water.

Het onderzoek wat in 2007 op de universiteit van Stüttgart werd verricht had een wat minder starre kijk op bewijs en deed een onafhankelijk onderzoek naar het geheugen van water. Door vanuit eenzelfde bron studenten meerdere water druppels te geven werd er vastgesteld dat water wellicht niet precies dezelfde structuur krijgt wanneer er snel achter elkaar foto’s van gemaakt wordt, maar dat de druppels per student wel degelijk enorm vergelijkbaar waren. Ook andere invloeden naast de mens zelf werden getest zoals bloemen, met hetzelfde resultaat. Dit bewijs bij benadering stelt onomstotelijk vast dat water geheugen heeft. Zie hieronder een kort filmpje met een impressie van het onderzoek:

Door: Water Solutions

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

RIVM: Kwaliteit drinkwaterbronnen deels onvoldoende

RIVM: Kwaliteit drinkwaterbronnen deels onvoldoendeNederland, 4 april 2013.
De kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen is voor een deel onvoldoende, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het drinkwater is van goede kwaliteit, maar de bronnen moeten volgens de onderzoekers goed in de gaten gehouden worden.

Zestig procent van het drinkwater komt uit de grond en veertig procent uit oppervlaktewater. De kwaliteit van de helft van het grondwater voldoet volgens het RIVM niet en is vervuild door menselijk handelen – landbouw, rioleringen, industrie en oude bodemverontreinigingen. Het aantal chemische stoffen in het grondwater is daardoor veel groter dan reguliere controles aangeven.

Ook het oppervlaktewater is vervuild door onder meer geneesmiddelen, cosmetica en insecticiden. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen dit soort stoffen nog niet goed filteren, waardoor ze in bronnen van drinkwater terechtkomen. Wel gebruiken drinkwaterbedrijven steeds betere zuiveringstechnieken om dit soort stoffen te verwijderen.

Er is volgens het RIVM geen gevaar voor de volksgezondheid. De resterende concentraties zijn volgens het RIVM zeer laag. Het is echter wel belangrijk dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen verbetert, want het aandeel van dit soort stoffen in de drinkwaterbronnen zal alleen maar groter worden door meer medicijngebruik en emissies. Daarom adviseren de onderzoekers de drinkwaterbronnen en de omgeving daarvan beter te controleren, en het milieubeleid op de toenemende vervuiling aan te passen.
‘Beter voorkomen dan genezen’

De koepelorganisatie van waterbedrijven Vewin zegt tegenover persbureau Novum in een reactie blij te zijn dat het RIVM het probleem aan de kaak stelt: “Het is goed dat erop wordt ingezet dat de bron al zo schoon mogelijk is”. Het zuiveren van het water is ondanks de vervuiling volgens de zegsman van Vewin geen probleem:

“Wij zuiveren het naar de gestelde normen, maar wat er niet in komt, hoeven wij er niet uit te zuiveren. Je kunt beter voorkomen dan genezen.”

Bron: NRC Online
Door: Anouk van Kampen

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Algemene Voorwaarden

 

© 2018 Water Solutions. Alle rechten voorbehouden.