Archive | Water Nieuws

Nederlands Zoetwaterniveau

Halverwege dit jaar werd er in verband met de droogte gesproken over waterschaarste. Begin augustus werd code oranje afgegeven, ook wel een “feitelijk watertekort” genoemd 1.  Bij een dergelijk niveau van water tekort is de vraag groter dan het aanbod. Op dit moment is de droogte in Nederland afgenomen, maar maatregelen blijven bestaan. Door de weinige neerslag in het stroomgebied van de grote rivieren blijft de wateraanvoer de komende weken nog laag. Het niveau van het grondwater heeft een nog langere periode nodig om te kunnen herstellen, hier wordt gesproken over een tijdsbestek van enkele maanden2. Continue Reading →

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Het klimaat akkoord kan wel wat (vitaal) water gebruiken!

Afgelopen dinsdag werd de eerste schets van het klimaatakkoord gepresenteerd. De maatregelen zijn groot van omvang en zullen daardoor zowel bedrijven, organisaties en particulieren raken. Het gaat hier om één van de grootste economische hervormingen in de Nederlandse geschiedenis1.

Hoewel er vraagtekens ontstaan bij het nader bekijken van de oorzaken die ongewenste klimaatverandering tot stand brengen zoals deze in het klimaatakkoord genoemd worden en de bijbehorende maatregelen om bepaalde doelstellingen te behalen in twijfel getrokken worden door diverse experts op dit gebied2  is het wel goed dat op deze manier particulieren en bedrijven gedwongen worden om op een duurzamere manier te werk te gaan. De aarde vraagt om hevige verandering van de huidige manier van produceren en consumeren als we kijken naar de effecten van het gebruik van de grondstoffen van de planeet tot nu toe.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Nieuwe stoffen blijven de kwaliteit van het drinkwater bedreigen.

Er worden in toenemende mate verontreinigingen in onze drinkwaterbronnen ontdekt. Drinkwaterbedrijven maken zich steeds meer zorgen. Nieuwe wetgeving wordt voorbereid en veel onderzoek wordt uitgevoerd, maar een werkelijke oplossing is nog niet toegepast.

De vervuiling betreft industriële afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en DNA materiaal dat resistent is tegen antibiotica. In Nederland beland 140 ton medicijnen in het water! Van dierlijke medicijnen komt 200 ton in het water terecht. Ecologische gevaren van deze cijfers zijn nog niet in zijn geheel bekend.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

(Zoet) Water in de Wereld

Water voor consumptie is niet alleen een veelbesproken onderwerp als het gaat om gezondheid en vitaliteit, ook staat het wereldwijd bovenaan de agenda van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van voedsel, milieu en economie.1 Zoet water wordt steeds schaarser en serieuze problemen doen zich nu wereldwijd op steeds grotere schaal voor.

In verschillende steden ter wereld zijn waterrantsoenen ingelast waarbij Kaapstad de meest bekende van dit moment is. Voor deze stad is een zogenaamde “Day Zero” voorspeld waarbij Kaapstad volgens berekeningen op 21 april 2018 als eerste moderne wereldstad lam gelegd kan worden doordat er dan geen watervoorziening meer is4 . Werelwijd is de trend dat zoet water sneller op raakt dan het wordt aangevuld. 1
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Water in tanks campers en caravans meestal niet veilig voor consumptie.

Het water in tanks van campers en caravans is meestal niet veilig om te drinken, zo meldt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Vaak zitten er te veel bacteriën in waardoor het water niet meer geschikt is voor consumptie.

Waterleidingbedrijf Vitens heeft een test uitgevoerd in opdracht van het NKC, waaruit blijkt dat de meeste conserveringsmiddelen voor schone watertanks niet doen wat ze beloven.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Natuurkundigen hebben een tweede fase van vloeibaar water ontdekt.

31134871 - ice cubes on blue background

Het is een van de meest fundamentele stoffen op aarde, het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water en tegelijkertijd blijkt water eigenschappen te vertonen die ongewoon zijn in de natuurkunde.

Onderzoekers die de fysieke eigenschappen van water onderzocht hebben ontdekten dat bij verhitting tussen de 40 en 60 graden er een ‘overgangs temperatuur’ bereikt wordt. Bij deze overgangstemperatuur begint water veranderingen te vertonen tussen twee verschillende fasen van vloeistof.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Drinkwaterbron Randstad vervuild met bestrijdingsmiddel.

De drinkwaterbron voor 1,3 miljoen Zuid-Hollandse inwoners van de Randstad, de Afgedamde Maas, is vervuild met dimethoaat, een bestrijdingsmiddel voor de land- en tuinbouw.

Drinkwaterbedrijf Dunea is maandagmorgen onmiddellijk gestopt met inname van het verontreinigde water uit de Afgedamde Maas en haalt voorlopig water uit de Lek. Waterschap Rivierenland onderzoekt samen met Dunea wie het gif heeft geloosd.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Wat is er aan de hand met ons kraanwater?

Er is een veronderstelling onder de bevolking dat Nederlands kraanwater van topkwaliteit is. Waar komt deze aanname onder de Nederlandse bevolking toch vandaan en is deze wel gegrond?

Nog steeds wordt vaak geroepen door de gemiddelde Nederlander dat we goede kwaliteit drinkwater hebben. Zelfs één van de beste ter wereld. Hoe weten we dat? Is dat niet een statement van de afgelopen tien jaar vanuit de media en overheid, die we zonder na te denken zijn blijven herhalen tegen elkaar? Hier de feiten over ons drinkwater op een rijtje.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Vitens luidt noodklok over drinkwater

Rain gaugesVitens heeft officieel laten weten dat het bedrijf zich op dit moment grote zorgen maakt over de veiligheid van onze drinkwaterbronnen. Vitens zegt dat dit vooral te maken heeft met talloze graaf- en booractiviteiten in de Nederlandse bodem.

Directievoorzitter Lieve Declercq maakte deze statement afgelopen vrijdag tegenover het dagblad Trouw. Zo stelt ze ook dat Vitens binnenkort twee drinkwaterbronnen gaat uitsluiten wegens verontreinigde bodem.
lees meer

Facebooktwitterlinkedin
Continue Reading

Algemene Voorwaarden

 

© 2018 Water Solutions. Alle rechten voorbehouden.