Gezond Zijn begint bij Water

Water Solutions – 28-01-2018

Opvallend bij natuurlijk gezondheidsherstel is dat er vaak voorbij gegaan wordt aan de allerbelangrijkste stof voor onze gezondheid; water. Als het gaat om gezondheid liggen de sleutels voor herstel grotendeels in veranderingen van de basale levensondersteunende voorwaarden zoals waterinname, stressreductie, gezonde voeding en voldoende beweging.

De bron van je gezondheid

Het grootste element in het herstel van onze gezondheid, is de hoeveelheid en kwaliteit van ons lichaamswater. We bestaan niet voor niets  gemiddeld voor 70% uit water. Eén van de belangrijkste manieren om gezondheid te behouden in het lichaam is dan ook door elke dag voldoende water te drinken. Water speelt een sleutelrol in ieder proces in het lichaam. Bij onvoldoende waterinname gaan belangrijke functies in het lichaam direct achteruit. Je kunt gezond eten en genoeg bewegen, maar zonder voldoende water mis je de basis van je gezondheid.

De zuiverheid van water

Hoe komt het dat de meeste mensen het lastig vinden om voldoende water te drinken? Een van de redenen hiervoor is dat het lichaam alleen goed reageert op de inname stoffen wanneer deze zuiver zijn. Ons word verteld dat ons leidingwater een van de zuiverste en gezondste in de wereld is, maar dit is een misleiding. Een correctere uitspraak zou zijn dat ons leidingwater een van de minst slechte is. De industriële revolutie heeft voor veel vervuiling in het milieu gezorgd en het is voor de waterzuiveringsbedrijven niet mogelijk om alle schadelijke stoffen te verwijderen, omdat dit simpelweg een te kostbare aangelegenheid is. Er wordt ook maar op 65 verschillende stoffen getest terwijl er honderden verschillende stoffen worden aangetroffen in ons drinkwaterbronnen. Het is niet mogelijk om een goede kwaliteit drinkwater te waarborgen wanneer niet op alle mogelijk aanwezige stoffen wordt getest! Steeds vaker worden er schadelijke stoffen in ons drinkwater aangetroffen. Zware metalen, chloor, bacteriën, virussen , hormoon- en medicijnresten zijn het grootste probleem. Daarnaast wordt vaak vergeten dat er een grote kans op vervuiling bestaat na de waterzuivering. Elke buis gaat op een gegeven moment lekken. Wanneer dit gebeurt komen er onderweg resuduen in het water terecht wat vervolgens direct naar onze huizen gaat. Dit is ook duidelijk te zien is wanneer je een waterleiding van binnen bekijkt; alles behalve schoon.

Structuur van water is nieuwe wetenschap

Naast de zuiverheid van water, speelt de opneembaarheid van het drinkwater een uitermate belangrijke rol. De opneembaarheid van het water heeft met name te maken met de moleculaire structuur van het water zelf, ook wel de vitaliteit genoemd. Dit is de manier waarop watermoleculen aan elkaar schakelen. Deze clustervorming bepaalt de eigenschappen van het water en de daarin aanwezige stoffen en is daarmee vele malen belangrijker dan de zuiverheid van het water.

De opneembaarheid van water

Water is goed opneembaar voor het lichaam wanneer de clusters watermoleculen klein zijn zodat de cellen in het lichaam de vloeistof gemakkelijk kunnen absorberen. Dit is echter vrij nieuwe wetenschap en onze waterwetenschappers en bedrijven zijn hier niet van op de hoogte. Zo is de manier waarop water door de leidingen naar onze kranen gebracht wordt alles behalve voordelig voor de moleculaire structuur die water van oorsprong heeft. Hoge druk in de leidingen en bochten met scherpe hoeken zorgen ervoor dat het water niet natuurlijk kan stromen en de clustergrootte van de moleculen toeneemt. Daarbij zorgt de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke frequenties zoals die van elektrische- en elektromagnetische velden alsmede UMTS, WiFi etc voor een verdere verstoring van de moleculaire structuur waardoor de positieve eigenschappen die water van nature heeft verloren gaan. Hierdoor wordt het water wat bij ons uit de kraan komt ook wel “dood water” genoemd. Water met een goede structuur daarentegen wordt ook wel vitaal water genoemd, want naarmate het water een betere structuur krijgt nemen de levensondersteunende eigenschappen van het water toe.

Het thuis filteren van water

Goed water is zuiver & vitaal water. Om zeker te zijn van een gezonde kwaliteit water is door op het eindpunt, waar het water gebruikt wordt, te filteren en de moleculaire structuur daarna te herstellen. Wanneer aan het einde van de lijn gefilterd wordt, is het echter niet verstandig om alle stoffen uit het water te halen, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde osmose (RO) of destillatie gebeurt. Water bevat van nature niet voor niets mineralen. Deze stoffen spelen een belangrijke rol in de opname van water in het lichaam. Wanneer het water overmatig gefilterd wordt gaat het water de mineralen die het tekort komt onttrekken aan het lichaam om zo de eigen balans te kunnen herstellen. Hoewel deze manier van filtering  op korte termijn een schijnbare verbetering kan berwerkstelligen door reiniging van het lichaam, heeft een verstoorde mineraalbalans een zeer ongezond en nadelig effect.

Natuurlijke kwaliteit filtering

Goede kwaliteit filtering haalt de schadelijke, onnatuurlijke stoffen uit het water terwijl de van nature aanwezige mineralen behouden blijven. Een goede en veilige manier om dit te doen is via een hoge kwaliteit actieve koolstof blokfilter met een dichtheid van meer dan 0,45 micron. Schadelijke stoffen zoals zware metalen, chloor, bacteriën, virussen, pesticiden, herbiciden, hormoon- en medicijnresten worden verwijderd terwijl de in het water opgeloste stoffen zoals Calcium, Magnesium, Zwavel en Fosfor behouden blijven.
Na de filtering dient het water vervolgens op moleculair niveau hersteld te worden. Dit kan gedaan worden door middel van technologie die het water op moleculaireniveau behandeld door middel van het nabootsen van natuurlijke bewegingen en frequenties. Zo wordt de structuur van het water zoveel mogelijk terug gebracht naar hoe het was toen het water nog in de bron zat, voordat wij mensen gingen beïnvloeden.

Water Solutions combineert hoge kwaliteit filtering d.m.v. actieve koolstof blokfilters van wereldleider Carbonit GmbH uit Duitsland met waterbehandeling op moleculair niveau van EWO Wasser GmbH uit Oostenrijk. Dit resulteert in fantastische producten zoals de EWO Vitality Filter voor op de kraan en de EWO Gourmet voor onder het aanrecht. Drink zuiver, mineraalrijk en vitaal water zoals de natuur het bedoeld heeft en wees gezond!

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.