Het klimaat akkoord kan wel wat (vitaal) water gebruiken!

Afgelopen dinsdag werd de eerste schets van het klimaatakkoord gepresenteerd. De maatregelen zijn groot van omvang en zullen daardoor zowel bedrijven, organisaties en particulieren raken. Het gaat hier om één van de grootste economische hervormingen in de Nederlandse geschiedenis1.

Hoewel er vraagtekens ontstaan bij het nader bekijken van de oorzaken die ongewenste klimaatverandering tot stand brengen zoals deze in het klimaatakkoord genoemd worden en de bijbehorende maatregelen om bepaalde doelstellingen te behalen in twijfel getrokken worden door diverse experts op dit gebied2  is het wel goed dat op deze manier particulieren en bedrijven gedwongen worden om op een duurzamere manier te werk te gaan. De aarde vraagt om hevige verandering van de huidige manier van produceren en consumeren als we kijken naar de effecten van het gebruik van de grondstoffen van de planeet tot nu toe.

Water zal een sleutelrol spelen in het behalen van deze doelstellingen, omdat de meeste processen die vervuiling moeten gaan beperken gepaard gaan met waterverbruik. Wanneer deze processen met water efficiënter kunnen gaan verlopen door een goede behandeling op het gebied van de moleculaire structuur van het water, is er minder energie nodig en kan het verbruik van chemicaliën substantieel worden teruggedrongen. Samenwerking op het gebied van waterbehandeling op alle vlakken is noodzakelijk om de aarde terug te brengen naar een gezond en groen voortbestaan.

Betaalbaarheid is een belangrijke factor bij het invoeren van maatregelen zoals deze in het akkoord benoemd worden. Onrendabele maatregelen zoals die nu bestaan zijn onwenselijk en daarom is het belangrijk dat er meer ruimte wordt gemaakt voor natuurlijke en innovatieve oplossingen, zodat woningbouw en massaproductie structureel groener kunnen gaan plaats vinden. In plaats van het terugdringen van CO2 en chemicaliën verbruik, kunnen we ook gaan kijken hoe we processen op een natuurlijke manier kunnen opzetten zodat deze meer in lijn zijn met natuurlijke werkingsmechanismen en daardoor een betere en duurzamere economie opleveren.

Water heeft veel eigenschappen die we in kunnen zetten ten gunste van de economie en het milieu tegelijkertijd. Wanneer water op een natuurlijke manier kan stromen en in haar natuurlijke element behouden kan blijven, biedt deze stof een ongekende potentie tot het opwekken van energie en het vergroenen van productieprocessen. Water transformeert in een uitstekende geleider voor de daarvoor ingezette doeleinden wanneer deze stof juist en in lijn met haar natuurlijke eigenschappen wordt behandeld. Denk aan schoonmaak en onderhoud van leidingen, opslag in tanks, groei van gewassen, geleiding van koude en warmte etc.

Wanneer water op het niveau van de moleculaire structuur bekeken wordt, zullen de mogelijkheden voor het groener maken van de planeet zich verveelvoudigen. De doelstellingen van het klimaatakkoord komen daarmee dichterbij dan in het algemeen wordt gedacht, omdat vele mogelijke manieren van vergroening nog niet benut zijn.

Voor meer informatie over implementatie van watertechnologie en mogelijkheden tot energiebesparing en chemicaliën reductie voor bedrijf, kas, industrie of huizenbouw, neem contact op met Water Solutions.

Bronnen:

1 fd.nl
2 opiniez.nl
3 duurzaambedrijfsleven.nl
4 nu.nl

Facebooktwitterlinkedin
No comments yet.

Geef een reactie

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.