Nieuwe stoffen blijven de kwaliteit van het drinkwater bedreigen.

Er worden in toenemende mate verontreinigingen in onze drinkwaterbronnen ontdekt. Drinkwaterbedrijven maken zich steeds meer zorgen. Nieuwe wetgeving wordt voorbereid en veel onderzoek wordt uitgevoerd, maar een werkelijke oplossing is nog niet toegepast.

De vervuiling betreft industriële afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en DNA materiaal dat resistent is tegen antibiotica. In Nederland beland 140 ton medicijnen in het water! Van dierlijke medicijnen komt 200 ton in het water terecht. Ecologische gevaren van deze cijfers zijn nog niet in zijn geheel bekend.

Waterbedrijven komen veel nieuwe stoffen tegen in het oppervlakte water waarvan ze niet weten hoe ze hier op grote schaal mee om moeten gaan. Er worden combinaties van technieken zoals bio- en membraamfiltratie en ozonisatie als mogelijke oplossingen getest.

De belangstelling voor vervuiling van onze drinkwaterbronnen heeft telkens korte oplevingen in de media, waarna de aandacht ervoor weer weg zakt. Zoals hormoonvervuiling een tijd in de aandacht stond en daarna halverwege 2017 de lozing van het giftige GenX wat iedereen wakker schudde. De oproer onder de bevolking en in de media voor deze zaken ebt snel weer weg, maar het probleem blijft.

Er is een uitgebreid netwerk in Nederland die de waterkwaliteit continue gemonitord. De industrie en bijbehorende afvalwaterzuivering is de grootste verantwoordelijke in ons land als het om vervuiling gaat. Rioolwaterzuiveringen laten op het gebied van menselijke medicijnresten de meeste chemicaliën door. Rioolwaterzuivering richt zich namelijk vooral op organisch afbreekbaar materiaal, stikstof en fosfaat.

Het stijgende medicijngebruik onder de bevolking speelt een belangrijke rol in de toenemende vervuiling van onze drinkwaterbronnen. Waterdeskundigen blijven de nadruk leggen op de ‘heel lage concentraties’. Maar de cijfers liegen er niet om en de biologische activiteit en slechte afbreekbaarheid van de stoffen verhogen de verstorende eigenschappen op mens en milieu.

Er is ook sprake van vervuilende stoffen zoals glyfosaat, Di-isopropylether en melamine, waarvan je je af kunt vragen of deze überhaupt gebruikt zouden mogen worden vanwege het risico op de volksgezondheid.

Nieuwe analyse methoden zorgen continue voor nieuw inzicht in de stand van zaken omtrent drinkwaterkwaliteit. Structurele normen voor alle vervuilende stoffen en bijbehorende protocollen zijn er echter nog niet in zijn volledigheid. Maatregelen aan de bron van de vervuiling hebben de voorkeur zegt dhr Talsma van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Volgens de drinkwatersector moeten op nationaal niveau geld en mensen worden vrijgemaakt voor regelgeving en handhaving in Nederland om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen.

Wateronderzoeksbedrijf KWR onderzoekt gecombineerde drinkwaterzuivering door technieken in verschillende combinaties aan elkaar te schakelen zoals bio-filtratie, oxidatie, ozon, waterstofperoxide of bestraling met UV-licht, kunsthars en actief koolstof. KWR meldt dat deze manier gunstig lijkt qua haalbaarheid op grotere schaal omdat het energiezuinig en betaalbaar lijkt.

Alexander van Nuijs, toxicoloog aan de universiteit van Antwerpen wijt de zorgwekkende cijfers van vervuiling van onze drinkwaterbronnen aan de grotere gevoeligheid van meetapparatuur en niet aan een verdere verslechtering van drinkwaterkwaliteit. Hij en vele anderen in dergelijke functies bestempelen de concentraties van giftige stoffen in het drinkwater als onbelangrijk. Wat over het algemeen wel direct wordt toegegeven is dat we nog weinig weten over de blootstelling aan lage concentraties giftige stoffen over een langere termijn.

Drinkwaterbronnen zijn ernstig vervuild, dat is zeker. Evenals onze afhankelijkheid als mens van de kwaliteit van het water op deze planeet. Ieder ecosysteem valt of staat met de kwaliteit van het water. Dat het water hersteld moet worden, staat als een paal boven water en de noodzaak ervan op korte termijn ook. Hoe we dat op grote schaal gaan bereiken, is een vraag waar vele hoofden zich op dit moment over buigen.

Bron: EOS “Wateroorlog op grote schaal”

 

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.