Volledige transparantie lozingen in rivieren nu topprioriteit RIWA

Voor drinkwatervoorziening in Nederland, maar ook in België, is er een grote afhankelijkheid van de rivieren Maas en Rijn. Het internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland genaamd RIWA, pleit voor een register van lozingen in deze rivieren. Dit met de visie dat voorkomen beter is dan het bij de waterzuiveringsbedrijven te moeten genezen.

Uit de vandaag gepubliceerde rapporten over het jaar 2017 blijkt dat er nog te hoge concentraties aan chemische stoffen worden waargenomen in de rivieren. De metingen zijn verricht op basis van de streefwaarden van het European River Memorandum (ERM). In de Rijn is de streefwaarde 1790 keer overschreden bij de meting en bij de maas 1637 keer.

Er wordt bij drinkwaterbedrijven getest op 1100 parameters van vervuiling. Stoffen die nog niet volgens de wet genormeerd zijn of waarvan de schadelijkheid nog niet of niet volledig is vastgesteld vormen vooral een probleem. Deskundigen en de waterzuiveringsbedrijven staan voor steeds complexere situaties ook door de lozing van nieuwe opkomende stoffen.

Een register waarbij vergunningen moeten worden aangevraagd om te mogen lozen moet helpen identificeren wat in het milieu komt en waardoor deze vervuiling tot stand komt.

In onze ogen zou het beter zijn om het water weer schoon terug te geven aan de natuur, maar daarvoor zou de gehele industrie een radicale omslag moeten maken als het gaat om waterverbruik, waterbehandeling en het lozen van water.

Bron

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.