Water Solutions in ‘De Betere Wereld’

Wat is Water? artikel in De Betere WereldLeiden, 15 oktober 2013.
Wij van Water Solutions zijn blij om te vermelden dat u een kort informatief artikel van ons kunt bekijken in de sept/okt editie van de gratis krant De Betere Wereld. Te vinden bij de EkoPlaza, Wereldwinkel en verschillende andere duurzame en biologische bedrijven.

Wat is Water?

Het is de meest voorkomende stof op onze planeet, in ons lichaam en het hoofdbestanddeel van onze voeding. Het wordt ook wel de bron van al het leven genoemd en het speelt een belangrijke rol in iedere geloofsovertuiging. Waarom is dit? Water is toch gewoon water?

Water heeft vele unieke eigenschappen die niet gemakkelijk in de geaccepteerde natuurkunde passen. Wist u bijvoorbeeld dat water een druk van 400 bar kan bereiken in een zaadje wanneer deze ontkiemt? Of dat natuurlijk water brandbaar is en zelfs altijd brandt op de temperatuur van de omgeving? Ook is het de stof met de hoogste oppervlaktespanning en de beste stof om andere stoffen in op te lossen.
Het Water Cluster van Regulier LeidingwaterHet Water Cluster van Gevitaliseerd Leidingwater

Onder de microscoop: onbehandeld en gevitaliseerd leidingwater, weet u wat wat(er) is?

Water anders bekeken

Water is de meest onderzochte stof ter wereld en toch vraagt de wetenschap zich nog steeds af hoe het kan dat water al deze eigenschappen vertoont. Onderzoekers komen er nu achter dat we helemaal niet zo goed weten hoe water werkt. Dit belangrijke besef heeft ervoor gezorgd dat sommige onderzoekers water op een andere manier zijn gaan bekijken.

Water heeft een geheugen

Naast het kijken naar de chemische samenstelling, of welke andere stoffen erin zitten, om achter de oorsprong van de eigenschappen van water te komen word er nu dieper ingegaan op de structuur van water. Dit zijn de groepen of clusters die watermoleculen vormen wanneer ze elkaar aantrekken. Deze structuur verandert per nanoseconde, maar kan ook langere tijd in dezelfde vorm bestaan. Tijdens deze onderzoeken bleek dat water nieuwe eigenschappen kreeg wanneer de structuur veranderde. Hoe symmetrischer de vorm, hoe beter deze eigenschappen waren. Maar wat zorgde dan voor de verandering in deze vorm? Dé ontdekking die het gedrag van water verklaart: Water heeft geheugen.

Wat betekent dit?

Water slaat de frequentie van elke stof waarbij het in de buurt komt op. Dit zorgt voor een verandering in de structuur van de watermoleculen en dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat de eigenschappen van het water veranderen. Het zijn niet de andere stoffen in het water, het is de moleculaire structuur die voor de eigenschappen van water zorgt.
Door de onnatuurlijke manier waarop wij water behandelen zoals het bewerken met zware chemicalieën, het onder druk door leidingen heenduwen en het door hoeken van 90 graden te laten stromen raakt de moleculaire structuur verstoord. Wanneer het eenmaal bij onze huizen en bedrijven binnenstroomt heeft het al haar levenskracht en positieve eigenschappen verloren.

Het Water Cluster van Gevitaliseerd Leidingwater

Harmonieuze structuur

Water in haar natuurlijke vorm heeft een harmonieuze structuur waardoor het beter in staat is informatie door te zenden. Dit wordt vitaal water genoemd en heeft vele positieve effecten op onze gezondheid. Water is de basis van vrijwel elk biochemisch en bio-elektrisch proces in ons lichaam. Wanneer ons lichaamswater vitaal wordt gaat ons lichaam beter functioneren. Vitaal water is veel beter opneembaar door de cellen in ons lichaam. Dit zorgt voor een betere doorvoer van vitaminen, mineralen en een efficiëntere afvoer van gifstoffen. Ditzelde geldt voor leidingen, apparaten en watercircuits. Deze worden schoongemaakt en blijven schoon als er vitaal water doorheen stroomt.
Gelukkig kunnen we, door gebruik te maken van innovatieve technologie die de natuurlijke processen van water nabootst, water weer vitaliseren en terugbrengen naar haar oorspronkelijke vorm: Zuiver & vitaal water zoals de natuur het bedoeld heeft.

Bron: De Betere Wereld online
Door: Water Solutions

Facebooktwitterlinkedin
Comments are closed.

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.