(Zoet) Water in de Wereld

Water voor consumptie is niet alleen een veelbesproken onderwerp als het gaat om gezondheid en vitaliteit, ook staat het wereldwijd bovenaan de agenda van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van voedsel, milieu en economie.1 Zoet water wordt steeds schaarser en serieuze problemen doen zich nu wereldwijd op steeds grotere schaal voor.

In verschillende steden ter wereld zijn waterrantsoenen ingelast waarbij Kaapstad de meest bekende van dit moment is. Voor deze stad is een zogenaamde “Day Zero” voorspeld waarbij Kaapstad volgens berekeningen op 21 april 2018 als eerste moderne wereldstad lam gelegd kan worden doordat er dan geen watervoorziening meer is4 . Werelwijd is de trend dat zoet water sneller op raakt dan het wordt aangevuld. 1

Oorzaken
Het stijgende aantal mensen op aarde, het consumentengedrag van de mens en de manier waarop producten voor consumenten geproduceerd worden door de industrie zijn de voornaamste oorzaken. De Verenigde Naties voorspeld dat we in het jaar 2023 de hoeveelheid van 8 miljard mensen op deze planeet bereiken. Daarbij spreekt men van klimaatverandering en verstedelijking die het probleem van waterschaarste nog verder in de hand werken. 3

Ook in Nederland
Rijkswaterstaat verklaart dat de kans op watertekorten ook in Nederland bestaat en houdt dit nauwlettend in de gaten. Jaarlijks neemt met name vanaf de maand april de kans op waterschaarste toe. Op het gebied van drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur moeten problemen die verband houden met een tekort aan zoet water voorkomen zien te worden door nauwkeurige monitoring en bijbehorende maatregelen. 3

Beschikbaarheid zoet water
2,5 procent van al het water op de Aarde is van nature zoet, waarvan het grootste gedeelte in sneeuw, ijs en als grondwater in de bodem gevangen zit. Hoogstens 1% daarvan is bereikbaar voor doeleinden zoals drinkwater en andere agrarische en industriële toepassingen voor onderhoud van onze maatschappij.1, 3

Duurzame oplossingen
Er zijn verschillende manieren waarop zowel de industriële en de agrarische sector als ook de consument zelf de behoefte aan zoet water beter kan afstemmen op de beschikbaarheid er van. Deze maatregelen zijn niet rigoreus, maar wel effectief te noemen. Hoogleraar wastermanagement en stedelijke ontwikkeling Kees van Leeuwen verklaart bijvoorbeeld dat we door minder vlees te eten per persoon, het waterplobleem grotendeels kunnen oplossen, omdat de vleesindustrie een sector is die zeer grote hoeveelheden zoetwater verbruikt . Ook kan waterbehandelingstechnologie die het water op het gebied van de moleculaire structuur aanpakt, ook wel de vitalisering van water genoemd, leiden tot een significante vermindering van waterverbruik in vele sectoren, zoals bijvoorbeeld de agrarische sectoren kan deze technologische vooruitgang de effectiviteit en efficiëntie van het watergebruik vergroten6.

Een toekomst met (Zoet) Water
Wanneer er op verschillende vlakken aandacht gegeven wordt aan adequate maatregelen kunnen we het zoet water verbruik aanzienlijk verminderen zodat problemen zoals deze nu nog in zicht zijn collectief worden voorkomen in de toekomst. Zowel de wetenschap, het bedrijfsleven als de consument zullen hun steentje moeten bijdragen om de hoeveelheid (zoet) water in de wereld, wat zo noodzakelijk is voor onze overleving, op peil te kunnen houden. Duurzaam ondernemen en bewust produceren en consumeren is van levensbelang. Samen kunnen we er voor zorgen dat onze primaire levensbehoefte niet in het gedrang komt.

1 AD.nl
3 Rijkswaterstaat.nl
3 WUR.nl
4 Volkskrant.nl
5 EWO for plants doc.
6 Documentaire over nieuwe water-wetenschap

Facebooktwitterlinkedin

Algemene Voorwaarden

 

© 2020 Water Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.